MER-therapie

Introductie

MER logo Myofascial Energetic Release (MER) is een moderne lichaamsgerichte therapie voor chronische pijn- en span≠ningsklachten. De effecten zijn: sterk afnemende klachten en ontspanning. Afhankelijk van klachten en aanpak kan je houding verbeteren, kunnen bewegingsbeperkingen worden opgeheven, kan er emotionele verwerking optreden, ontstaat een beter contact met je gevoel en krijg je meer zelfinzicht.

MER is ontwikkeld door Satyarthi Peloquin. Hij is een vernieuwer die de ontdekkingen van de laatste jaren over nieuwe functies van het bindweefsel heeft vertaald in deze verbeterde versie van lichaamsgerichte therapie. MER is breed toepasbaar, doelgericht, en naast de ontspanning wordt ook pijn effectief verlicht. Nieuw ontdekte functies van bindweefsel zijn o.a. de transportfunctie (voor vocht, voedingsstoffen, afvalstoffen, zuurstof, lymfe, etc.), het belang voor gezonde signaalgeleiding door zenuwen en bloeddoorstroming, en de cruciale rol in beweging en lichaamshouding.

Pijn en spanning worden door contracties (plaatselijke verkrampingen) in spier- en bindweefsel in stand gehouden. De doorstroming (transportfunctie) wordt plaatselijk geremd, zenuwen en bloedvaten kunnen bekneld geraakt zijn. Ook wordt zo het zelfgenezend vermogen geblokkeerd. De aanpak is om contracties voorzichtig los te maken, waardoor de doorstroming herstelt en het zelfgenezend vermogen weer in actie kan komen. Hierbij worden allerlei technieken gebruikt, zoals strijken (strokes), rekken (stretching), beweging, ademwerk en lichaamswerk. De oorzaak van de contracties zelf wordt ook opgespoord en aangepakt. Onverwerkte emoties, reactiepatronen of trauma's kunnen hierin een rol spelen. Zie Meer... / Links voor meer achtergronden.

Werkwijze: samenwerking

Na het inleidende gesprek volgt een inventarisatie van de gespannen plekken in je lichaam. Dit wordt bodyreading genoemd. Deze plekken staan in verband met je klachten en hun mogelijke oorzaken. Hieruit wordt een plan van aanpak bepaald. Bij MER-therapie werken therapeut en cliŽnt nauw samen. Details zoals de stevigheid van de aanpak worden afgestemd met de cliŽnt zodat pijn voorkomen wordt. Hierbij is het van belang om je grenzen te (leren) voelen en aan te geven. Voor sommige cliŽnten is dit een nieuwe vaardigheid. Van de hierboven aangegeven technieken speelt ademwerk een be≠lang≠rijke rol (zie ademen).

Een sessie duurt anderhalf uur, elke een tot twee weken. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de klachten en verschilt daarom sterk per cliŽnt.

Voor wie is dit geschikt?

MER-therapie werkt alleen als je bereid bent om de signalen van je lichaam en emoties te voelen, of als je dit juist wilt leren. Daarnaast is het nodig dat je eventuele reactie≠patronen of trauma's bespreekbaar zijn.Chronische pijn kan ook veroorzaakt worden door ziekte. Om dit uit te sluiten kun je het beste een huisarts raadplegen.

Reacties op MER-therapie

Voor tarieven, zie Meer... / Tarieven.

Voor meer informatie, vragen, of een eventuele afspraak kan je de volgende knoppen gebruiken.